Ziemassvētku ECO eglītes

 7.klases eglīte

 8.-9.kl. eglīte

5.klases eglīte